عملکرد منفعلانه نیروهای امنیتی سبب وخیم شدن اوضاع امنیتی ولسوالی‌های هرات شده است

عملکرد منفعلانه نیروهای امنیتی سبب وخیم شدن اوضاع امنیتی ولسوالی‌های هرات شده است

گزارش‌ها حاکی از آن است که وضعیت امنیتی در ولسوالی های هرات رو به وخامت است. مهدی حدید رییس کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات در صحبت با تلویزیون چکاد گفت در ماه جاری وضعیت امنیتی در برخی از ولسوالی های هرات بدتر شده است و...