عمرزاد: پشت کوه را فتح کردیم، وارد زیرکوه می‌شویم

عمرزاد: پشت کوه را فتح کردیم، وارد زیرکوه می‌شویم

نظامیان افغان به‌تازگی توانستند که منطقه پشت کوه ولسوالی شیندند ولایت هرات را از وجود سلاح داران ضد حکومتی پاک‌سازی کنند. تقریباً ۱۵ روز می‌شود که عملیات نظامی به‌منظور پاک‌سازی کامل ولسوالی شیندند هرات از وجود...