علیزایی: روزی با مخالفان حکومت با نرمش برخورد می‌کند

علیزایی: روزی با مخالفان حکومت با نرمش برخورد می‌کند

کامران علیزایی رییس شورای ولایتی هرات جنرال مجید روزی فرمانده امنیه هرات را در امر تأمین امنیت این ولایت موفق می‌داند. وی در مصاحبه اختصاصی به تلویزیون چکاد گفت که آقای روزی با مخالفان مسلح حکومت نرمش می‌کند و این امر...