کامران علیزایی: ظرفیت نمایندگان مردم باید تقویت شود

کامران علیزایی: ظرفیت نمایندگان مردم باید تقویت شود

شماری از اعضای شورای ولایتی هرات در دیدار با والی این ولایت خواهان استفاده بیشتر از ظرفیت نمایندگان مردم در این شورا جهت بهبود امور شده اند.   «کامران علیزایی» رئیس شورای ولایتی هرات روز گذشته در این دیدار گفت که...