علیرغم رخداد امنیتی در نوادا، ترامپ بر ادامه کارزار انتخاباتی تاکید کرد

علیرغم رخداد امنیتی در نوادا، ترامپ بر ادامه کارزار انتخاباتی تاکید کرد

علیرغم یک حادثه امنیتی در کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، وی تاکید کرده است که در ساعات پایانی این کارزارها به تبلیغات و فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. این حادثه...