علما در کنر از گروه داعش حمایت می‌کنند

علما در کنر از گروه داعش حمایت می‌کنند

علما در کنر از گروه داعش حمایت می‌کنند   والی کنر مدعی‌است که برخی از علمای تندرو در این ولایت از فعالیت گروه داعش حمایت می‌کند. وحیدالله کلیمزی، والی کنر در نشست خبری در ولسوالی "اسدآباد" این ولایت گفته‌است برخی از...