ده‌ها تن از علمای هرات دست به گردهمایی اعتراضی زدند

ده‌ها تن از علمای هرات دست به گردهمایی اعتراضی زدند

ده‌ها تن از علمای هرات با شعارهای “مرگ بر ستاره شیطان و حامیان این پروسه” دست به گردهمایی اعتراضی زدند.   این معترضان خواهان برگزار نشدن پروسه ستاره افغان در هرات هستند. معترضان می‌گویند که آنان نمی‌خواهند در شهر...