برخی از علمای هرات حمایت شان را از رئیس معارف اعلام کردند

برخی از علمای هرات حمایت شان را از رئیس معارف اعلام کردند

برخی از علما و روحانیون هرات امروز طی نشست خبری، حمایت شان را از عبدالرزاق احمدی رئیس معارف این ولایت اعلام کردند.   این علما بیان می‌کنند که رئیس معارف هرات عملکرد قابل قبولی برای اهل معارف، علما دین و ساکنان هرات...