علمای نیمروز از اعلام آتش بس در کشورحمایت کردند

علمای نیمروز از اعلام آتش بس در کشورحمایت کردند

شماری از علمای دین در ولایت نیمروز طی گردهمائی، حمایت و پشتیبانی شانرا از اعلام آتش بس رئیس جمهور کشور و رهبری گروه طالبان اعلام نمودند.   «اینجینر محمد سمیع» والی نیمروز که در این گردهمایی حضور داشت گفت...