علمای دین و ساکنان غور جنگ در افغانستان را نا مشروع خواندند

علمای دین و ساکنان غور جنگ در افغانستان را نا مشروع خواندند

علمای دینی، سران اقوام و متنفذین غور روز گذشته در نشست، جنگ در افغانستان را نامشروع خوانده و تمام حملات هراس افگنانه را محکوم کردند.   علمایی دینی غورمی‌گویند، کشتن افراد غیرنظامی، حمله بر مساجد و راه اندازی حملات...