علمای دین از تولیدات داخلی و بازرگانان در هرات حمایت کردند

علمای دین از تولیدات داخلی و بازرگانان در هرات حمایت کردند

گزارش‌ها حالی از آنست که شماری از عالمان دین امروز پنجشنبه، در یک اقدام بی سابقه به شهرک صنعتی این ولایت رفته و حمایت‌شان را از تولیدات داخلی و بازرگانان اعلام کردند.   این علما از مردم می‌خواهند تا با استفاده از...