علمای دینی بادغیس: طالبان را به صلح فرا خواندند

علمای دینی بادغیس: طالبان را به صلح فرا خواندند

شماری زیادی از باشندگان ولایت بادغیس و علمای این ولایت روز گذشته دریک نشستی حمایتشان را از حکومت ونیروهای امنیتی کشور اعلام کردند. شراف الدین مجیدی رییس دفتر والی بادغیس در تماس تلفنی به " تلویزیون چکاد " می‌گوید که روز...