علاقه مندی بانوان به ورزش در فراه خبرساز شد

علاقه مندی بانوان به ورزش در فراه خبرساز شد

ولایت فراه یکی از ولایت های غربی کشور است که در این اواخرهمواره شاهد نا امنی و تهدیدات امنیتی بوده است   با این وجود بازهم برخی زنان این ولایت می خواهند که ساختارهای سنتی را شکسته و ورزش را در بین زنان ترویج دهند. محمد...