عقیم‌ سازی آزاردهندگان جنسی کودکان در اندونزی

عقیم‌ سازی آزاردهندگان جنسی کودکان در اندونزی

نمایندگان پارلمان اندونزی قانونی را تصویب کرده‌اند که به موجب آن کسانی را که از کودکان سوءاستفاده جنسی کنند، می‌توان با عقیم سازی شیمیایی مجازات کرد. مسئله مجازات آزاردهندگان جنسی کودکان در ماه‌های اخیر به بحثی...