عقرب سیاه گزنده ای خطرناک اما با ارزش

عقرب سیاه گزنده ای خطرناک اما با ارزش

 این روزها اگر به بازار فراه سری بزنید در کنار سایر اجناس ،خرید و فروش یک کالای غیر معمول شما را شگفت زده خواهد کرد بله عقرب سیاه ،ساکنان فراه می گویند این روزها بازار این گزنده خطرناک بسیار گرم است.   «امان الله» یکی...