پدری در غور دخترش را به گونۀ رشوه به عقد یک سرباز درآورد

پدری در غور دخترش را به گونۀ رشوه به عقد یک سرباز درآورد

یک فرد در ولایت غور دختر جوانش را به گونه‌ی رشوه به عقد نکاح یک افسر پولیس درآورده است. معصوم انوری رییس امور زنان این ولایت به تلویزیون چکاد گفت این رویداد درولسوالی لعل و سرجنگل غور رخ داده است. وی افزود: "هیئتی برای...