کنسولگری ایران در هرات تا شش ماه دیگر اقدام به عقب‌نشینی می‌نماید

کنسولگری ایران در هرات تا شش ماه دیگر اقدام به عقب‌نشینی می‌نماید

کنسولگری ایران در هرات تا شش ماه دیگر اقدام به عقب‌نشینی می‌نماید. غلام غوث نیک‌بین، سرپرست اداره شهرداری هرات می‌گوید از یک ماه به این‌سو، کار‌های عملی ساخت تعمیر جدید کنسولگری ایران  در ساحه فعلی آن در شهر هرات...