عقب نشینی طالبان از قندوز

عقب نشینی طالبان از قندوز

جنرال مراد علی مراد، معاون ستاد ارتش می گوید که رهبر طالبان در قندوز در تماس با اعضای شورای کویته خواهان عقب نشینی جنگجویان طالب از میدان جنگ در قندوز شده است. وی تصریح نمود صدای ملا سلام رهبر طالبان در قندوز که در تماس با...