عقب زده شدن طالبان از شهر قندوز

عقب زده شدن طالبان از شهر قندوز

شب گذشته پس از درگیری شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح، در شرق شهر قندوز، طالبان نه تنها از شرق شهر قندوز بلکه از تمام مناطق این شهر عقب رفتند. بر طبق گزارشها در مناطقی که شب گذشته طالبان جابجا بودند اکنون در...