عفو بین‌الملل: تلفات غیرنظامیان ۶۰ درصد در سال ۲۰۱۵ افزایش داشت

عفو بین‌الملل: تلفات غیرنظامیان ۶۰ درصد در سال ۲۰۱۵ افزایش داشت

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود از وضعیت بد حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده، اظهار داشت این وضعیت در حال وخامت بوده و با تهدید جدی رو به افزایش است. این سازمان در گزارش خود تأکید کرد که تلفات غیرنظامیان...