عفوبین الملل:۹۰ فیصد اعدام های دنیا در عربستان، ایران و پاکستان صورت گرفته

عفوبین الملل:۹۰ فیصد اعدام های دنیا در عربستان، ایران و پاکستان صورت گرفته

سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود از افزایش ۵۰ درصدی اعدام ها خبر داده گفته که این آمار در ۲۵ سال گذشته بی سابقه بوده است. به گفته این سازمان این آمار شامل کشور چین نمی شود، به خاطری که دولت چین تعداد اعدام ها در...