عظیمی:”کشت و تولید مواد مخدر در ولایت های شمالی افزایش یافته است”

عظیمی:”کشت و تولید مواد مخدر در ولایت های شمالی افزایش یافته است”

سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدردر نشستی خبری به هدف "دریافت راه حل‌های مبارزه با کشت و تولید مواد مخدر در ولایت‌های شمالی" گفت با آن که احتمال می‌رفت کشت و تولید مواد مخدر در جنوب بیشتر باشد، اما در سال‌جاری...