عبدالله: اتهام‌های عطا محمد نور را نادیده می‌گیرم

عبدالله: اتهام‌های عطا محمد نور را نادیده می‌گیرم

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، به گفته‌های اخیر عطا محمد نور، والی بلخ واکنش نشان داده است. عبدالله عبدالله گفته است که اظهارات انتقادی اخیر عطا محمد نور والی بلخ را نادیده می‌گیرد. این گفته‌ها در حالی...