عطامحمد نور: غنی اوضاع کشور را به بحران کشیده است

عطامحمد نور: غنی اوضاع کشور را به بحران کشیده است

والی برکنار شده بلخ، در واکنش به آغاز توزیع شناس نامه‌های الکترونیکی بربنیاد فرمان تقنینی رئیس جمهور گفت که اشرف غنی با برخی از طرفدارانش، اوضاع کشور را به بحران کشیده است.   عطامحمد نور در نشستی که با هوادارانش...