خط آهن مسیر عطا مراد ترکمنستان و بندر آقینه افغانستان امروز افتتاح شد

خط آهن مسیر عطا مراد ترکمنستان و بندر آقینه افغانستان امروز افتتاح شد

خط آهن مسیر عطا مراد ترکمنستان و بندر آقینه افغانستان در منطقه امام‌نظر، صبح امروز دوشنبه از سوی محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان و قربانقلی بردی محمدوف رییس جمهور ترکمنستان افتتاح شد. روسای جمهور افغانستان و...