عطا محمد نور: بجای دامن زدن به تعصبات قومی برای آبادی و ترقی کشور تلاش کنید

عطا محمد نور: بجای دامن زدن به تعصبات قومی برای آبادی و ترقی کشور تلاش کنید

عطامحمد نور والی بلخ در یک پیام ویدیویی بر وحدت و همدلی مردم افغانستان تاکید کرده است. وی از رهبراین حکومت وحدت ملی خواسته است که بجای دامن زدن به تعصبات قومی برای آبادی و ترقی کشور تلاش کنند. به باور آقای نور، اختلافات...