عطامحمد نور برای تأمین امنیت بلخ وارد عملیات نظامی شد

عطامحمد نور برای تأمین امنیت بلخ وارد عملیات نظامی شد

عطامحمد نور، والی بلخ برای تأمین امنیت مراسم نوروز در شهر مزارشریف، عملیات نظامی خورشید ۲۱ را در دو ولسوالی این ولایت راه اندازی کرده است. منیراحمد فرهاد، سخنگوی والی بلخ به خبرنگاران گفت که این عملیات به رهبری والی بلخ...