عضو پیشین شورای ولایتی غور ترور شد

عضو پیشین شورای ولایتی غور ترور شد

عبدالحق رسولی عضو پیشین شورای ولایتی غور و مدیر فعلی عواید مستوفیت این ولایت، روز گذشته در شهر فیروز کوه مرکز ولایت غور همراه با محافظش از سوی دو فرد موتور سایکل سوار به قتل رسید. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور با تائید...