نوشته هایی با برچسب "عشق"

دوپری باستان شناس امریکائی: به خاطر مردم افغانستان و عشق به باستان شناسی در این کشور می‌مانم

دوپری باستان شناس امریکائی: به خاطر مردم افغانستان و عشق به باستان شناسی در این کشور می‌مانم

نانسی دوپری برای بیشتر افغان ها، نام آشنایی است. خانم دوپری مدیر مرکز افغانستان شناسی در دانشگاه کابل و یک باستان شناس امریکائی است که در سال ۱۹۶۲ به کابل سفر کرد و با همسرش لویی دوپری، باستان شناس مشهور و پژوهشگر فرهنگ و...

عشقی که قانون را در آمریکا تغییر داد

عشقی که قانون را در آمریکا تغییر داد

مرد سفید پوست و زن سیاهپوستی که در سال ۱۹۵۷ با زیرپا گذاشتن قانون ایالت ویرجنیا، در شهر واشنگتن دی سی باهم ازدواج کردند، رویدادهایی را به دنبال داشت که در نهایت منتج به تغییر در امریکا شد. در برخی از ایالت های امریکا، حتی...