عشاقی که پس از دو سال فرار، نفس راحت کشیدند

عشاقی که پس از دو سال فرار، نفس راحت کشیدند

عشق ممنوعه‌شان آن‌ها را برای تمام زندگی آواره کرد؛ مجبور شدند به خاطر آن، در کوه‌های بلند و دوردست مرکزی کشور، برای مدتی در تبعید به سر برند. مدتی هم به تاجیکستان پناه بردند و حتی برای فرار از تهدید مرگ کینه‌توزانۀ...