تولیدات عسل در هرات افزایش یافته‌است

تولیدات عسل در هرات افزایش یافته‌است

تولیدات عسل در هرات افزایش یافته‌است   ولایت هرات علاوه بر این‌که از آن به عنوان  ولایتی صنعتی یاد می‌گردد در چند سال اخیر در بخش‌های زراعتی نیز شاهد سرمایه‌گذاری‌های قبل ملاحظه‌ایی بوده است. زنبورداری یکی از...