دولت یک روز عزای عمومی به‌خاطر قربانیان هفته گذشته اعلام کرد

دولت یک روز عزای عمومی به‌خاطر قربانیان هفته گذشته اعلام کرد

حکومت افغانستان، یک روز عزای عمومی به‌خاطر همبستگی با قربانیان هفته گذشته در کابل و هرات اعلام کرده است. در خبرنامۀ ارگ ریاست جمهوری آمده است : " روز شنبه را برای گرامیداشت یاد و خاطره کسانی که "در اثر حملات جنایتکارانه...