عرضه خدمات رایگان به معلولان در تاجیکستان

عرضه خدمات رایگان به معلولان در تاجیکستان

کارخانه اورتز و پروتز در شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان خدمات رایگان برای معلولان این کشور عرضه می‌کند.   کارخانه اورتز و پروتز در شهر دوشنبه تنها کارخانه تولید اعضای مصنوعی و وسایل کمکی برای افراد دارای معلولیت در...