عربستان میزبان کنفرانسی در مورد افغانستان می‌شود

عربستان میزبان کنفرانسی در مورد افغانستان می‌شود

قرار است به‌زودی کنفرانسی در باره افغانستان به اشتراک علمای دینی جهان اسلام در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شود. سید جلال کریم سفیر افغانستان در ریاض گفت، عربستان سعودی روی برگزاری این کنفرانس موافقه کرده و آنها در...