عربستان متهم به ترویج تروریسم

عربستان متهم به ترویج تروریسم

نماینده پیشین کنگره آمریکا معتقد است برخی از سعودی‌ها از طریق هزینه های مستقیم و یا غیر مستقیم اقدام به تاسیس مدارسی در سطح جهان اسلام می کنند که از این طریق به ترویج تروریسم می پردازند. بر طبق گزارشها قانون عدالت در...