عربستان سعودی در ننگرهار دانشگاه اسلامی می سازد

عربستان سعودی در ننگرهار دانشگاه اسلامی می سازد

عربستان سعودی به زودی کار ساخت یک دانشگاه بزرگ اسلامی را در ولایت ننگرهار و با هزینه تقریبی ۵۰۰ میلیون دالر آغاز می کند. مقامات محلی در ولایت ننگرهار اعلام کردند: عربستان سعودی بزودی یک دانشگاه بزرگ اسلامی در این ولایت...