اعتراض عربستان به گزارش سازمان ملل درباره جنگ یمن

اعتراض عربستان به گزارش سازمان ملل درباره جنگ یمن

به دنبال نشر گزارش سازمان ملل و متهم کردن عربستان سعوی به کشتن و زخمی کردن کودکان یمن؛ عربستان سعودی به شدت دراین مورد اعتراض کرده است.   عبدالله معلمی، سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل متحد در مصاحبه با خبرنگاران،...