عربستان چند تن را به اتهام تحریک مردم به اقدامات خلاف قانونی بازداشت کرد

عربستان چند تن را به اتهام تحریک مردم به اقدامات خلاف قانونی بازداشت کرد

خبرگزاری عربستان به نقل از یک منبع بیان کرده که ریاست امنیت ملی عربستان ۲۲  نفر را به خاطر تحریک مستقیم و غیر مستقیم مردم به ارتکاب و اقدامات غیر قانونی بازداشت کرده است.   این افراد با پخش ویدیوهایی از طریق شبکه های...