بازسازی عراق نیاز به کمک ائتلاف بین المللی دارد

بازسازی عراق نیاز به کمک ائتلاف بین المللی دارد

ایالات متحده آمریکا از اعضای ائتلاف بین المللی در مبارزه با "خلافت اسلامی" خواست تا به بازسازی عراق کمک کنند و در عین حال ۳ میلیارد دالر اعتبار استقراض برای عراق را تمدید کرد.   آمریکا در راس ائتلاف بین المللی امیدوار...