عذرخواهی نخست وزیر بلغارستان از هشداری که به مقام های افغان داده بود

عذرخواهی نخست وزیر بلغارستان از هشداری که به مقام های افغان داده بود

نخست‌وزیر بلغارستان پس از دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به هشدارش در مورد خروج نیروهای نظامی بلغاری از افغانستان در صورت حل نشدن بحران پناهجویان افغان عذرخواهی کرد. بویکو بوریسف نخست‌وزیر بلغارستان،...