کار ساخت تعمیر ریاست عدلیه نیمروز آغاز شد

کار ساخت تعمیر ریاست عدلیه نیمروز آغاز شد

کار ساخت تعمیر ریاست عدلیه ولایت نیمروز به ارزش ۲۵ میلیون افغانی امروز آغاز شد.   احمد عرب سخنگوی والی نیمروز می‌گوید، والی این ولایت، رئیس کمیسیون اقتصاد ملی مجلس بزرگان، شماری از مقام‌های نظامی و مسئولان...