“عدالت برای فرخنده، عدالت برای همه”

“عدالت برای فرخنده، عدالت برای همه”

امروز برابر است به ۱۴ فبروری روز جهانی قیام یک بیلیونی بر ضد خشونت علیه زنان. از این روز در سرتاسر جهان تجلیل به عمل می‌آید، زنان و مدافعان حقوق زن در هرات امروز در باغ شمیره جمع شدند و با شعار "عدالت برای فرخنده، عدالت...