عجیب اما واقعی، ولایت نورستان فقط سه معلم لیسانس دارد

عجیب اما واقعی، ولایت نورستان فقط سه معلم لیسانس دارد

از مجموع ۱۳۷۸ آموزگار ولایت نورستان تنها سه آموزگار در مضامین ساینسی مدرک لیسانس دارند و از این شمار ۴ درصد در این مضامین صرفاً دارای تحصیلات نیمه‌عالی هستند. قدرت‌الله عطایی، آمر ارزیابی و نظارت ریاست معارف ولایت...