عبدیانی: “در شاهراه‌های فراه مشکلی نیست”

عبدیانی: “در شاهراه‌های فراه مشکلی نیست”

فرمانده پولیس ولایت فراه از امنیت ولسوالی ها و شاهراه های منتهی به این ولسوالی‌ها در این ولایت خبر داد. به بیان توریالی عبدیانی، ولسوالی‌های ده گانه این ولایت تحت کنترل نیر وهای امنیتی قراردارد وبرای امنیت بیشتر در...