عبدالله عبدالله بخاطر اشتراک در نشست شانگ‌های کابل را ترک نمود

عبدالله عبدالله بخاطر اشتراک در نشست شانگ‌های کابل را ترک نمود

عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه افغانستان به منظور اشتراک در نشست سازمان هم‌کاری‌های شانگ‌های، صبح امروز کابل را به مقصد کشور روسیه ترک نمود.   در خبرنامه ریاست اجرائیه افغانستان آمده‌ که آقای عبدالله را در این سفر...