عبدالله عبدالله: به دلیل افزایش ناامنی‌ها و شیوه حکومت‌داری، مردم از حکومت فاصله گرفته‌اند

عبدالله عبدالله: به دلیل افزایش ناامنی‌ها و شیوه حکومت‌داری، مردم از حکومت فاصله گرفته‌اند

عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در دیدار با مهاجران افغان در بلاروس پذیرفته که مردم به دلیل افزایش ناامنی‌ها و شیوه حکومت‌داری از حکومت فاصله گرفته‌اند. وی افزوده که شیوه حکومت‌داری، افزایش ناامنی‌ها، فساد...