عبدالله عبدالله با رییس جمهور اندونیزیا دیدار کرد

عبدالله عبدالله با رییس جمهور اندونیزیا دیدار کرد

عبدلله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی در سفرش به اندونیزیا با جوکو ویدودو، رییس جمهور آن  کشور دیدار و گفتگو کرده است.   این دیدار در قصر ریاست جمهوری اندونیزیا صورت گرفته است. رییس جمهور اندونیزیا در این دیدار...