عبدالله عبدالله : دو تفاهم‌نامه با قزاقستان به امضا رسیده است

عبدالله عبدالله : دو تفاهم‌نامه با قزاقستان به امضا رسیده است

عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان می‌گوید دو تفاهمنامه در بخش‌های تجارتی و اقتصادی با قزاقستان به امضا رسیده‌است.   رئیس اجرائیه امروز در نشست شورای وزیران گفت این تفاهمنامه ها به هدف تقویت روابط...