نگرانی عبدالله عبدالله از تأخیر در روند پرداخت معاش‌های نیروهای دولتی

نگرانی عبدالله عبدالله از تأخیر در روند پرداخت معاش‌های نیروهای دولتی

نگرانی عبدالله عبدالله از تأخیر در روند پرداخت معاش‌های نیروهای دولتی   عبدالله عبدالله، رییس‌اجرائیه از تاخیر در روند پرداخت معاش‌های نیروهای دولتی سخت انتقاد کرده‌است. آقای عبدالله در نشست شورای وزیران، بر از...