داکتر عبدالله: کشورهای عضو سازمان ملل باید در مقابل تروریزم واکنش نشان دهند

داکتر عبدالله: کشورهای عضو سازمان ملل باید در مقابل تروریزم واکنش نشان دهند

رئیس اجرائیه کشور می‌گوید که افغانستان از همه کشورهایی که در سازمان ملل عضو هستند می‌خواهد تا در مقابل کشورهای تروریزم و دهشت افگن، واکنش‌های جدی نشان دهند. داکتر عبدالله رئیس اجرائیه کشور در نشست شورای حقوق بشر در...